روش های نمونه گیری

همه چیز درباره جامعه آماری و مفاهیم آن

جامعه (آماری) ، عبارت است از مجموعه کامل اندازه‌های ممکن یا اطلاعات ثبت شده از یک صفت کیفی ، در مورد گرد آورده کامل واحدها ، که می‌خواهیم استنباطهایی راجع به آن انجام دهیم. جامعه آماج تحقیق است،

ادامه مطلب »

نمونه گیری منظم یا سیستماتیک

نظریه نمونه گیری که در نیم قرن اخیر بسط و گسترش یافته، نه تنها موجب اعتلای رشته های مختلف آمار شده، بلکه در تعالی سایر رشته های علوم نیز موثر بوده است ، چرا که با استفاده از آن،

ادامه مطلب »

نمونه گیری گلوله برفی

نمونه گیری گلوله برفی یک روش نمونه گیری غیر احتمالی برای مواقعی است که واحدهای مورد مطالعه براحتی قابل شناسایی نباشند. بویژه هنگامی که این واحدها بسیار کمیاب  یا بخش کوچکی از یک جامعه خیلی بزرگ را تشکیل  می دهند. 

ادامه مطلب »

فرمول کوکران و جدول مورگان برای تعیین حجم نمونه

برای تعیین حجم نمونه در تحقیقات از روشهای مختلفی استفاده می شود. دو روش متداول برای این کار استفاده از فرمول شارل کوکران و جدول مورگان است.

ادامه مطلب »

روش نمونه گیری در پایان نامه

جامعه آماری عبارتست از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص دارای یک یا چند صفت مشترک باشند.هرچه جامعه آماری کوچکتر باشد میتوان آنرا دقیقتر از یک جامعه آماری بزرگتر مطالعه نمود.

ادامه مطلب »

تعیین حجم نمونه آزمون One-sample t-test در نرم افزار R

یک شرکت تولید کننده لامپ های روشنایی ادعا نموده است عمر لامپ های تولیدی آن بالای ۸۵۰ ساعت  با انحراف استاندارد ۵۰ ساعت است. شرکت استاندارد ادعا نموده است در این میزا ن اغراق شده است و میزان ۸۱۰ ساعت عمر مفید بوده است.

ادامه مطلب »

بوت‌استرپینگ (آمار)

در آمار، بوت استرپینگ (به انگلیسی: Bootstrapping)‏ یک متد کامپیوتری است برای نسبت دادن معیار دقت به تخمینهای دادهٔ نمونه (Efron وTibshirani 1994).

ادامه مطلب »

اهمیت و ضرورت نمونه گیری

پس از انتخاب موضوع تحقیق و بیان مسئله ٬ یکی از تصمیمات مهمی که در پیش روی هر پژوهشگری قرار دارد انتخاب نمونه است٬ نمونه ای که باید نماینده جامعه ای باشد که پژوهشگر قصد تعمیم یافته های تحقیق خود به آن جامعه را دارد.

ادامه مطلب »

نمونه گیری خوشه ای

نمونه گیری خوشه ای شامل تشکیل گروه ها یا خوشه هائی مناسب از واحدهای نمونه گیری و سپس انجام آمارگیری ازتمام یا بخشی از واحدهای خوشه انتخاب شده می باشد. هنگامی از این نوع نمونه گیری استفاده می شود

ادامه مطلب »

مفهوم جامع نمونه و روشهای نمونه گیری

در یک تحقیق همیشه میسر نیست که کل آزمودنی­های یک جامعه را مورد بررسی قرار دهیم چرا که ممکن است از نظر زمان، منابع مالی، منابع انسانی و... محدودیت­هایی موجود باشد و امکان بررسی همه جامعه موجود نباشد؛ لذا باید جزئی از آزمودنی­ها را به گونه­ای که نماینده معقولی برای کل آزمودنی­های آن جامعه باشند، انتخاب نموده و نتایج بررسی روی آنها را به کل جامعه تعمیم داد. البته با توجه به وجود خطا در این عمل، لازم است میزان خطا را نیز محاسبه و اعلام نماییم.

ادامه مطلب »

نظراتافزودن نظر