رگرسیون خطی با روش بوت استراپ (bootstrap)

رگرسیون خطی با روش بوت استراپ (bootstrap)

رگرسیون خطی در spss:
به دو صورت می توان رگرسیون خطی را در SPSS انجام داد.

به آدرس زیر بروید :


Analyze > Regression > Linear

[Image]

درکادر محاوره زیر باید
• متغیر مستقل خود را انتخاب کنید (xvar)
• متغیر وابسته را مشخص کنید (yvar)
سپس یک خروجی خوب از جداول دریافت کنید.

 

[Image]

 


معادله های رگرسیونی شما در اولین ستون از اعداد، در زیر جدولی با عنوان coefficients موجودند. همچنین می توانید R و R^2 را در خلاصه خروجی هایتان(model summary) ببینید.


رگرسیون خطی با روش بوت استراپ (bootstrap) در SPSS :
از راه دیگری نیز می توان رگرسیون خطی را انجام داد. به آدرس زیر بروید:

Analyze > Regression > Non-linear


[Image]

(تعجب نکنید؛ بله از رگرسیون غیر خطی هم شما می توانید رگرسیون خطی را انجام دهید.)
در این قسمت شما باید
• متغیر وابسته خود را پیدا کنید (yvar)
• مدل رگرسیونی خود را در قسمت model expression توصیف کنید؛ به این صورت


Constant(ثابت) + xvar(متغیر مستقل) * slope(شیب)


• در زیر پارامترها مشخص کنید کدام یک مقادیر شما "ثابت" و کدام "شیب" هستند.

[Image]


• برای انجام شبیه سازی bootstrap به گزینه options بروید و در آن گزینه ی bootsrap estimates of standard error را فعال کنید.
به طور پیش فرض SPSS در قسمت Sequential Quadratic Programming مقادیری را در نظر گرفته است. می توانید با سلیقه خود این مقادیر را تغییر دهید اما مقادیر خود پیش فرض به خوبی می تواند مدل را برازش دهد.


[Image]


حال باید در قسمت parameters منوی use starting values from previous analysis را فعال کنید تا گزبنه ok در کادر محاوره nonlinear regression فعال شود.

این بار خروجی شامل تمام متن ها است. معادله رگرسیونی شما دو بار داده خواهد شد(که یکسان خواهند بود) با حد اطمینانی که پارامتری اندازه گیری شده در بخش بالایی، و بوت استراپ در بخش پایین تخمین زده می شود.


R^2 را می توانید در بالای معادله رگرسیون بالایی در خروجی ببینید.

می توانید برای اطلاع بیشتر از جزئیات این روش به مقاله ای با عنوان " محاسبه رگرسیون غیر خطی(nonlinear regression) در spss" در بخش spss سایت مراجعه کنید.


بازگشت به آموزش نرم افزار SPSS
نظراتافزودن نظر
برچسب ها