آموزش نرم افزار LISREL
نظرات۱۳۹۴/۵/۳۱ ۱۹:۳۵
پروین احتشام زاده

آموزش لیزرل برای انجام تحلیل معادلات ساختاری
۱۳۹۴/۹/۲۵ ۲۱:۵۹
جهان

سپاس
افزودن نظر